ಕನ್ನಡ  |About Department | Home| Org Chart | Links | Contact Us Feedback
 
 
 

  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್) ಸರ್ಕಾರದ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.10 ರಿಂದ ಶೇ.14ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

 ಆಯವ್ಯಯ 2019-2020  BUDGET

 

 
[NEW]ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಇ (ವಿ) 05 ಪಿಇಎನ್ 2016 - 16-07-2019-ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 0071 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ/ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ
[NEW]ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಇ (ವಿ) 05 ಪಿಇಎನ್ 2016 - 16-07-2019 ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಷ್ಕ್ರಯವಾಗಿರುವ / ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್ ನೌಕರರ / ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
[NEW]Upward revision of the pay scales of certain categories of posts in the Police Department implementation of the recommendations of the 6th State Pay Commission
[NEW]Release of Funds Delegation of Financial Powers for the Second and three quarters during FY 2019-20.
[NEW]ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 321 ವೆಚ್ಚ-6/ 2019 ದಿನಾಂಕ : 2905-2019-ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
[NEW]KTPP Act Amedments- Karnataka Act 6 of 2019
[NEW] Release of grants to Zilla Panchayath /TP and TP Link Document 2019-20
[NEW] ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 1 ಮುಭನಿ 2019 - 19-03-2019-ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಖಾತೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶೇಕಡ 8.0 ಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
[NEW] ಯುಜಿಸಿ/ಐಸಿಎಆರ್‌/ಎಐಸಿಟಿಇ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎನ್ ಜೆಪಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು - Dearness Allowance to Teaching Staff on UGC/AICTE/ICAR scales of pay and Judicial Officers /Pensioners and NJPC pay scales- Revision of rates (142 % to 148 %)
[NEW] 2006ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಯುಜಿಸಿ/ಎಐಸಿಟಿಇ/ಐಸಿಎಆರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 01-01-2016ರ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 01-01-2016ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ 47 to 50.50%
[NEW] Delegation of enhanced Financial Powers to Public Works and Water Resources Officers Revision regarding
[NEW]ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ/ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ 2012ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.25300-46500ಕ್ಕೆ 2018ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
[NEW]ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು/ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ/ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.
[NEW]ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 21 ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ 2018 ದಿನಾಂಕ12-10-2018-ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯಯ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ - 1.75% to 3.75%
[NEW]2018ರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

Downloads :    Kanfonts   | Adobe Acrobat Reader

Hosted by

 Bangalore

Sri  I.S.N.PRASAD,  IAS
Additional Chief  Secretary  
       II Floor, Vidhana Soudha, Bangalore
 -560 001    
Phone: 080-22252078,22033749 Fax: 22256360
E-mail : prs-fd[at]karnataka[dot]gov[dot]in
           isn(dot)prasad(at)ias(dot)nic(dot)in   

Visitors Number:
website counter

 Last Updated On:
SEP 07,2019 : 04-15 pm

DISCLAIMER
Content  Owned, Designed, Maintained and Updated by Finance Department, Computer Cell,
This Website belongs to Finance Department,
Government of Karnataka, India  2002-2018 :
(NS) Questions regarding content or presentation may be directed to mailto:fincc[dot]kar[at]nic[dot]in

Site best viewed with IE 9 and above with resolution 1024 x 768 pixels