Home     Links     Contact Us     Feedback

BUDGET 2015-16


 [NEW]ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 23 ಕವಿಇ 2015 ದಿನಾಂಕ 17-08-2015ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದೋಲೆ
[NEW]ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 23 ಕವಿಇ 2015 ದಿನಾಂಕ 17-08-2015-ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಾಂಕ 01-04-2010 ರಿಂದ 31-03-2012ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
[NEW]"ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 342 ವೆಚ್ಚ-6/2015 ದಿನಾಂಕ 07-08-2015-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-02-197-1-01-300 (2225-00-102-0-68) ಯೋಜನೆ ಯಡಿ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
[NEW]"ಹೊಸ ಸೇವಾ" ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ-Revision of Criteria for "New Service"
[NEW]ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್ ಡಿ 8 ಬಿಪಿಇ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 30ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2015 - ೨೦೧೫-೧೬ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ Budget Estimates for 2015-16 Authorisation to incur Expenditure for full FY 2015-16
[NEW]Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non Plan schemes for the period of August 2015 to December 2015
[NEW]Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non-plan schemes for Financial Year 2015-16
[NEW]ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ದರಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು -Reclassification of places in the State for the purpose of grant of HRA to State Government Employees
[NEW]Notification No. FD 30 SRP 2013-Insertion of Vth Schedule to 2012 Revised Pay Scales- Draft Rules
[NEW]ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರುಗಳ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
[NEW]G.O. No. FD 31-206 ZPA 2015 (31-206)dated 04th April 2015-Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non-plan schemes for Financial Year 2015-16
[NEW]G.O. No. FD 01-30 ZPA 2015 (01-30) dated 04th April 2015-Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non-plan schemes for the period April 2015 to July 2015
[NEW]ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್ ಡಿ 2 ಬಿಪಿಇ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2015-೨೦೧೫-೧೬ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳು (ಲೇಖಾನುದಾನ) ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ Budget Estimates for 2015-16 (Vote on Account) Authorisation to incur Expenditure for a part of the FY 2015-16.

 

 

Downloads :    Kanfonts   | Adobe Acrobat Reader

 

Hosted by

 Bangalore

Sri  I.S.N.PRASAD,  IAS
Principal Secretary  
       II Floor, Vidhana Soudha, Bangalore
 -560 001    
Phone: 080-22252078,22033749 Fax: 22256360
E-mail : prs-fd[at]karnataka[dot]gov[dot]in
           isn(dot)prasad(at)ias(dot)nic(dot)in    

Visitors Number:
web counters

   Last Updated On:
August 18, 2015 : 08-00 pm

DISCLAIMER
Content  Owned, Designed, Maintained and Updated by Finance Department, Government of Karnataka,
This Website belongs to Finance Department,
Government of Karnataka, India  2002-2014 :
(NS) Questions regarding content or presentation may be directed to mailto:fincc[dot]kar[at]nic.in

Site best viewed with IE 9 and above with resolution 1024 x 768 pixels